• Loga a logotypy

  Co to je logotyp

  Logotypem je myšlen grafická značka, která reprezentuje buď firmu či celou korporaci firem nebo jen jednotlivý produkt. Logotyp jako takový je jedním z nejdůležitějších prvků propagace a reklamy, které firma má k dispozici. Zejména pak je základním prvkem všech firemních materiálů jak tištěných, tak elektronických. Cena loga nemusí být v žádném případě vysoká.

  Logotypy jsme schopni rozdělit na:

  typografické logo- jde o logo, které se sestává pouze z písmen, která jsou napsána speciálním fontem či nějak zvláštně upraveným.

  piktogram - piktogramem je myšlena značka či obrázek, které nám unikátně identifikuje výrobek nebo firmu.

  kombinované - jde o loga, které jsou sestaveny z napsaného textu a obrázku neboli z typografického logotypu a piktogramu.

  Jaké by logo mělo být

  Kvalitní firemní logo musí splňovat mnoho požadavků. Musí být především jedinečné, dobře zapamatovatelné, jednoduché, vyjadřovat činnost firmy, dobře použitelné na různých materiálech od tištěných až po automobily a v neposlední řadě se musí líbit zákazníkům. Návrh loga a tvorba loga je tak kreativní proces, kdy je potřeba sladit všechny výše uvedené požadavky dohromady.

  Součástí vytvoření nového loga může být i příslušný logomanuál (dokument obsahující informace o tom, jak je možno logo používat, jaké jsou přípustné barevné varianty, jaký musí být ochranný prostor atd.) nebo dodání celé corporate identity.

  Samozřejmostí je dodání loga v několika různých formátech jak vektorových (ai, eps), tak bitmapových (tiff, bmp, jpg, pdf) a to jak v barvách CMYK tak i v barvách RGB.

  Grafický manuál může obsahovat také Merkantil - tzn. vzhled základních jednotlivých firemních materiálů jako je např. faktura, objednávka, vizitka, hlavičkový papír až po oblečení zaměstnanců.

  Co potřebujeme k výrobě loga

  Ještě předtím, než začneme logo vytvářet, potřebujeme od našeho partnera informace o tom, jaké cíle má jeho logo plnit a jakou cílovou skupinu má logo oslovit.

  Zásady dobrého loga

  Nejdůležitějším kritériem, které musí dobrý logotyp splňovat, je zapamatovatelnost. K dosažení maximálního účinku je třeba, aby byl jednoduchý, čitelný, jednoznačný a aby také odrážel zaměření vaší firmy. Nezbytnou součástí logotypu jsou pravidla jeho použití (logomanuál), která jasně definují způsob používání značky, její barevnost, velikosti, ochranný prostor, zakázané varianty apod.

  Profesionálně navržený a zpracovaný logotyp výraznou měrou přispěje k úspěchu vašich produktů či služeb a tím i k úspěchu vaší společnosti. Navrhujeme nová loga nebo přetváříme a modernizujeme loga stávající.