• Tiskoviny pro firmy

  Co to je firemní tiskovina

  Tímto výrazem máme na mysli všechny možné tištěné materiály, které můžete k provozu své firmy potřebovat. Tyto materiály slouží k prezentaci Vaší firmy, takže by měly být velmi kvalitní a měly by také odrážet Vaši firemní kulturu.

  Navrhneme a vytvoříme vám jednotný styl vašich firemních materiálů. Firemní tiskoviny je dobré vytvářet v širším konceptu corporate identity společně s dalšími materiály a tím usilovat o jednotnou vizuální linii spojující všechny firemní materiály.

  Navrhneme design podle vašich představ a našich zkušeností tak, abychom dosáhli co nejlepšího finálního výsledku. Pro letáky, vizitky, prezentační desky, firemní časopisy, formuláře, výroční zprávy a další tiskoviny vybíráme vždy ten nejvhodnější z řady návrhů. Postaráme se samozřejmě i o výrobu a kvalitní tisk v rámci kompletního servisu pro naše klienty.

  -Jednotlivé tiskoviny-

  Mezi nejčastější firemní tiskoviny, které pro naše klienty připravujeme patří následující tištěné materiály.

  Výroční zprávy

  Výroční zprávou je dokument, který společnosti vydávají jednou ročně. Výroční zprává musí obsahovat údaje, které požaduje zákon. Jedná se o informace o hospodaření organizace. Z toho vyplývá, že výroční zpráva obsahuje zejména fakta a čísla, přesto může být tato zpráva čtivým a zajímavým obsahem.

  Výroční zpráva by měla být srozumitelná širšímu publiku i pro to, že pro většinu firem je výroční zpráva také důležitým propagačním materiálem, který si mohou číst nejen příslušné úřady, ale také novináři či klasičtí čtenáři, kteří se jen zajímají o to, jak hospodaří daný subjekt.

  Výroční zprávy jsou nedílnou součástí firemní kultury a právě proto je nutné je sladit s korporátní identitou. to znamená, že výroční zpráva je tvořena a tištěna tak,aby obsahovala firemní barvy a logotypy, které se čtenáři při otáčení stranami budou vrývat pomaličku do paměti.

  Výroční zprávou je dokument, který společnosti vydávají jednou ročně. Výroční zprává musí obsahovat údaje, které požaduje zákon. Jedná se o informace o hospodaření organizace. Z toho vyplývá, že výroční zpráva obsahuje zejména fakta a čísla, přesto může být tato zpráva čtivým a zajímavým obsahem.Výroční zpráva by měla být srozumitelná širšímu publiku i pro to, že pro většinu firem je výroční zpráva také důležitým propagačním materiálem, který si mohou číst nejen příslušné úřady, ale také novináři či klasičtí čtenáři, kteří se jen zajímají o to, jak hospodaří daný subjekt.Výroční zprávy jsou nedílnou součástí firemní kultury a právě proto je nutné je sladit s korporátní identitou. to znamená, že výroční zpráva je tvořena a tištěna tak,aby obsahovala firemní barvy a logotypy, které se čtenáři při otáčení stranami budou vrývat pomaličku do paměti.

  Vizitky

  Dovolíme si říci, že každá firma v dnešní době potřebuje navštívenky čili vizitky. Je už na každé společnosti, zda návrh vizitky svěří profesionálům nebo se pokusí design vytvořit svépomocí. Každou vizitku pro naše klienty vytváříme s přirozenou pečlivostí a snažíme se, aby vizitka odpovídala i postavení dané osoby, která se vizitkou prezentuje. Jsme schopni také pro jednotlivé divize firmy (pokud je společnost má) navrhnout individuální design vizitek. Toto je ovšem na každém z našich klientů.

  Prezentační desky

  Velmi často se obchodní i jiní zástupci našich klientů prezentují v různých firmách např. aby získali nové zakázky. K tomuto jsme schopni navrhnout kvalitní design prezentačních desek, které reprezentují firmu. Každý zákazník našeho klienta pak lehce na stole plném různých papírů pozná, ve kterých prezentačních deskách najde ty správné informace.

  Letáky

  V již zmíněných prezentačních deskách si obchodní zástupci nosí mimo jiné také informační letáky. Letáky slouží k prezentaci informací týkajících se nabídek, jednotlivých produktů nebo služeb. Pro naše zákazníky řešíme veškeré možné verze letáků dle jejich přání.

  Formuláře

  Téměř každá společnost potřebuje od svých zaměstnanců a klientů neustále vyplňovat spoustu formulářů. Tu a tam nějaké údaje. Každá kolonka má svůj význam. Zejména tyto formuláře by měly obsahovat firemní znaky, které patří do korporátní identity dané společnosti.

  Firemní časopisy

  V neposlední řadě také připravujeme firemní časopisy, které mají za úkol informovat zaměstnance našich klientů o novinkách, které se dějí v dané firmě. Zaměstnanci se tak mohou dozvědět aktuální informace o svém pracovišti či o svých kolezích.

  Katalogy

  Katalogy vytváříme pro firmy, které prezentují své produkty. Každý zákazník ocení, pokud mu pošlete katalog, dle kterého si u Vás může např. objednat zboží až domů. Katalogy vyrábíme ve všech možných provedení, dle možností zákazníka doporučíme materiály od luxusního až po velmi ekonomické provedení.

  Prospekty

  Pro naše klienty jsme navrhovali již mnoho prospektů, které sloužily k upoutání pozornosti člověka, který si prospekt prohlédne. Prospektem chceme naladit zákazníka k tomu, aby zakoupil služby či výrobky, které jsou v něm prezentovány. Jde o originalitu kterou umíme vašim prospektům vdechnout a nabídnout mnohé verze výsledného tiskového provedení.

  Plakáty

  Existuje mnoho různých míst, kde můžete vyvěsit plakát s mottem či reklamním sloganem Vaší firmy. Takový plakát je důležité správně navrhnout i vytisknout. Tisknout se dá na mnoho druhů materiálů dle toho, jakým podmínkám bude plakát v budoucnu vystaven. Tisknem plakáty všech formátů až po billboardy.

  Rádi pro Vás připravíme tiskoviny jako jsou formuláře, letáky, firemní časopisy, vizitky i prezentační desky.