• Brožury

    Oslovit, zaujmout a inspirovat,

    aby si zákazník prohlédl, koupil nebo jen viděl. Vypadá to jednoduše, realita bývá ale úplně jiná. Kreativní nápad, tvorba kvalitního mediálního mixu, vhodné načasování kampaně, oslovení konkrétní cílové skupiny.

    Máme za sebou řadu úspěšných kampaní jak na podporu prodeje, tak i posílení pozice značky na trhu. Získali jsme bohaté zkušenosti se zpracováním reklamních kampaní zejména pro společnosti v oblasti stavebnictví, vzdělávání a služeb.