• Letáky

    Pro propagaci Vašich výrobků či služeb je jistě vhodné využít jeden z nejvýznamnějších marketingových nástrojů a sice tištěný LETÁK. Tento nástroj motivuje zákazníky k nákupu Vámi nabízeného zboží.