• Samolepky

    Výroční zprávy musí některé společnosti vydávat jednou ročně, jelikož je k tomu nutí česká legislativa. Ve výroční zprávě je možné nalézt informace o hospodaření společnosti. Každá výroční zpráva by měla obsahovat určité informace a je samozřejmě nutné, aby vypadala dobře i po stránce grafiky.

    Výroční zprávou je dokument, který společnosti vydávají jednou ročně. Výroční zprává musí obsahovat údaje, které požaduje zákon. Jedná se o informace o hospodaření organizace. Z toho vyplývá, že výroční zpráva obsahuje zejména fakta a čísla, přesto může být tato zpráva čtivým a zajímavým obsahem.